DORADZTWO W PRODUKCJI PIECZAREK NIKODEM SAKSON

60-476 POZNAŃ, ul. Buska 3  tel. + 48 501 241 232, email: biuro@nikodemsakson.pl, www.nikodemsakson.pl

Doradztwo w Produkcji Pieczarek Nikodem Sakson oferuje swoje usługi od 1994 roku. Uczestniczy aktywnie w przemianach polskiego pieczarkarstwa, które zapewniły Polsce pozycję największego producenta pieczarki w Europie i największego eksportera pieczarki na rynek świeży w świecie. Jako doradca wyróżniam się spośród innych rzetelną wiedzą o produkcji podłoża fazy I ze słomy i pomiotu kurzego w zmiennych warunkach klimatycznych, kompleksowym podejściem do zapobiegania stratom powodowanym przez choroby i szkodniki pieczarki oraz projektowaniem i organizacją dużych obiektów produkujących pieczarkę w cyklu zamkniętym i na dużych powierzchniach. Jestem autorem 4 książek (o produkcji pieczarki, podłoża i zielonych pleśniach) oraz ponad 100 artykułów i broszur. Przeprowadziłem setki szkoleń, a moimi klientami w okresie 17 lat były lub są wszystkie liczące się w Polsce firmy związane z produkcją i obsługą branży.

Zapraszam do skorzystania z doświadczeń kraju, który tak dynamicznie rozwija produkcję pieczarki w oparciu o własne surowce i rozwiązania produkcyjne.

OFERTA USŁUG

Doradztwo w zakresie rozwiązywania aktualnych problemów w:

  1. Produkcji podłoża
  2. Produkcji okrywy
  3. Produkcji pieczarki
  4. Ochronie pieczarki

Wdrażanie innowacji. Nowe technologie wymagają profesjonalnego wdrażania. Do nich należą: selektywny zbiór pieczarki; prowadzenie produkcji podłoża w oparciu sterowanie przebiegiem procesu kompostowania; ochrona pieczarki przed chorobami z wykorzystaniem środków zawierających utleniacze; przerost podłoża w kostce poza pieczarkarnią itp.

Konsultacje dla przedsiębiorstw produkujących podłoże, okrywę, pieczarki oraz produkujących i sprzedających grzybnię, maszyny i urządzenia, środki do ochrony pieczarki oraz prowadzących zbyt i przetwórstwo pieczarki

Szkolenie w zakresie produkcji podłoża i pieczarki

Projektowanie nowych obiektów i modernizacja istniejących:

  1. Przedsiębiorstw produkujących pieczarkę w cyklu zamkniętym; kompostowni, wytwórni okryw, pieczarkarni, centrów dystrybucyjnych
  2. Wytwórni podłoża
  3. Wielkopowierzchniowych pieczarkarni

Analiza sytuacji w branży produkcji pieczarki i jej trendów rozwojowych

Publikacje na wybrane tematy związane z produkcją pieczarki (także na własnej stronie przeznaczone dla polskich odbiorców)

Opinie i ekspertyzy związane z produkcją podłoża, okrywy, pieczarki, grzybni, ochrony pieczarki

Zapłata ustalana jest w oparciu o wynegocjowaną stawkę dzienną i uwzględnia również pozostałe koszty transportu, pobytu i użytych materiałów

Dr inż. NIKODEM SAKSON

 

Jeden komentarz do “DORADZTWO W PRODUKCJI PIECZAREK NIKODEM SAKSON

Możliwość komentowania została wyłączona.